VIII sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

13.05.2019

20 maja, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się VIII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 15.00. Radnym zostanie przedłożonych sześć projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2019 rok;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048;
3) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”;
4) zmiany uchwały XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy miejskiej Zabrze;
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie parku im. Rotmistrza Witolda Pileckiego”;
6) zmiany uchwały nr XXXVI/410/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu pracy.