II Międzynarodowy Kongres Naukowy "Zrównoważony Rozwój – Perspektywy na przyszłość"

10.05.2019

Na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu trwa II Międzynarodowy Kongres Naukowy "Zrównoważony Rozwój – Perspektywy na przyszłość". Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W obradach Kongresu udział biorą m.in.: zastępca prezydent Zabrza Katarzyna Dzióba oraz przedstawiciele poszczególnych wydziałów zabrzańskiego magistratu, poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania PŚ dr hab. inż. Krzysztof Wodarski oraz prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju prof. PŚ Aleksandra Kuzior. Wśród uczestników są również pracownicy naukowi PŚ oraz licznie reprezentowani studenci.

– Dzisiaj nasze miasto kroczy drogą zrównoważonego rozwoju i zmieniło się z typowo przemysłowego, w miasto turystyki przemysłowej, nauki, medycyny i nowoczesnej gospodarki – stwierdziła podczas obrad Katarzyna Dzióba. – Podejmujemy liczne działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, w tym m.in. liczne inicjatywy związane z walką ze smogiem. W Zabrzu uporządkowano gospodarkę wodnościekową, zrekultywowano tereny zdegradowane wokół Bytomki, nadano nowe funkcje terenom i obiektom poprzemysłowym robiąc z nich perełkę turystyczną. Zrównoważony rozwój to także zagospodarowanie osób bezrobotnych, a więc stworzenie strefy ekonomicznej i nowych miejsc pracy. Przed nami na pewno jeszcze wiele wyzwań, ale jesteśmy ich świadomi i doskonale do nich przygotowani – dodała zastepca prezydent Zabrza Katarzyna Dzióba.

Dyskusja panelowa, która rozpoczęła się po uroczystym otwarciu obrad dotyczyła tematu: „Problematyka zrównoważonego rozwoju w perspektywie sztucznej inteligencji i przemysłu 4.0”. Wśród panelistów znaleźli się: Katarzyna Dzióba – zastępca prezydenta Zabrza, prof. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Marian Turek – Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ oraz Jarosław Zagórowski – prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej w latach 2007-2015.

Po dyskusji panelowej zaplanowano obrady w sesjach tematycznych.

W trakcie konferencji wręczono również dyplomy laureatom projektu „Debiut naukowy 2018 – Zrównoważony rozwój”.