Żłobek w Rokitnicy po rewitalizacji

09.05.2019

9 maja w dzielnicy Rokitnica odbyło się uroczyste oddanie do użytku siedziby Filii Miejskiego Żłobka przy ul. Andersa 34 po gruntownej rewitalizacji. Z tej okazji zorganizowane zostało okolicznościowe spotkanie, w którym udział wzięli m.in.: prezydenta Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz zastępca prezydenta Zabrza Krzysztof Lewandowski.

Prace remontowe trwały blisko pół roku – od kwietnia 2018 do sierpnia 2019 r. Dzisiaj dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola mogą korzystać z odnowionej placówki i nowych udogodnień.

Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu „Nasze małe skarby – zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs. Projekt obejmował prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz pokrycie części kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem nowo utworzonych w żłobku miejsc przez 12 miesięcy. Dzięki zrealizowanemu projektowi utworzono w sumie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Wartość projektu: 590 665,55 zł.
Wartość dofinansowania: 519 785,68 zł.