Wybory do Śląskiej Izby Rolniczej

07.05.2019

Śląska Izba Rolnicza informuje, że 28 lipca odbędą się wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

Kandydaci ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej zobowiązani są do przesłania czytelnie wypełnionych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 5 lipca na adres: Śląska Izba Rolnicza, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9 a.

Szczegóły w załączeniu oraz na stronie internetowej: www.sir-katowice.pl