Nowy rzecznik prasowy

06.05.2019

Od 6 maja funkcję rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu sprawuje Dawid Wowra. 

Ukończył studia magisterskie prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach programu Erasmus+ studiował również na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium.

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej, korporacji międzynarodowej oraz organizacjach pozarządowych.