Spotkanie z prof. Jerzy Buzkiem

30.04.2019

29 kwietnia w Ratuszu Miejskim w Zabrzu Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza spotkała się z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącym tej instytucji w latach 2009-2012. Spotkanie odbyło się w związku z obchodzoną 1 maja rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.Rozmawiano m.in. o programie wsparcia transformacji miast i regionów pogórniczych w UE. Prof. Jerzy Buzek jako przewodniczący parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii jest jednym ze współtwórców tego programu, którego budżet wynosi 5 mld euro. Celem funduszu będzie wspieranie inicjatyw społecznych polepszających jakość życia mieszkańców tych regionów. Chodzi m.in. rewitalizację miast, poprawę jakości powietrza, walkę ze smogiem, rozwój przedsiębiorczości i start-upów. Na początku kwietnia w Brukseli otworzony został Sekretariat Platformy Wsparcia Regionów Górniczych. Zabrze dobrze wykorzystuje obecność w UE pozyskując dodatkowe środki na rozwój miasta.

Od wielu lat efektywnie sięgamy po dotacje z Unii Europejskiej na realizację projektów i przedsięwzięć służących mieszkańcom. – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Dzięki pozyskanym dotacjom możliwa była realizacja wielu ważnych przedsięwzięć drogowych, przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa obiektów sportowych, realizacja wielu projektów edukacyjnych i rewitalizacyjnych, w tym m.in. przebudowa terenów wokół Bytomki czy też udostępnienie kolejnych obiektów poprzemysłowych dla ruchu turystycznego.

Warto zaznaczyć, że w ostatnich latach wartość inwestycji zrealizowanych w Zabrzu przy wsparciu z budżetu UE to 2,1 mld zł. 1,1 mld zł to bezzwrotne środki pozyskane przez samorząd z UE.

Przypomnijmy, że 1 maja z okazji rocznicy wstąpieni do UE w Parku 12C Sztolni Królowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43 zorganizowany zostanie piknik pn. "Radosna Europa". Rozpoczęcie o godz. 15.00. W programie wiele atrakcji m.in. konkursy, gry i zabawy dla dzieci oraz koncert Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego.