Poświęcenie sztandaru

29.04.2019

28 kwietnia, w Kościele pw. św. Jadwigi w Zabrzu, w trakcie uroczystej mszy świętej poświęcono Sztandar Spółki JSW KOKS S.A.

Wśród gości przybyłych na uroczystość znaleźli się m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, eurodeputowana Jadwiga Wiśniewska, posłanka Barbara Dziuk oraz członkowie zarządu JSW KOKS S.A Iwona Gajdzik-Szot i Mariusz Soszyński. Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod krzyżem upamiętniającym internowanych.

JSW KOKS S.A. powstała w wyniku połączenia Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. i Koksowni Przyjaźń S.A. Jest jednym z największych producentów i eksporterów koksu i węglopochodnych.