Zabrze przestrzenią rozwoju

System oczyszczania powietrza w nowej części zakładu FCC w Zabrzu już w fazie testów

23.04.2019

56 000 m3 – tyle powietrza może oczyścić w ciągu godziny nowoczesna instalacja zamontowana w nowej części biologicznego przetwarzania odpadów w zakładzie FCC w Zabrzu. Testy systemu, który zneutralizuje wszelkie ewentualne uciążliwości zapachowe, rozpoczęły się 15 kwietnia.

W ramach testowego rozruchu instalacji uruchomione zostały systemy oczyszczania powietrza procesowego oraz napowietrzania i zraszania odpadów w nowych tunelach kompostowniczych. Sprawdzenie urządzeń odbyło się przy pustych tunelach kompostowniczych – taki zabieg pozwala ocenić funkcjonowanie i współpracę poszczególnych elementów wentylacji, zarówno przy sterowaniu ręcznym, jak i automatycznym.

Sercem całej uruchomionej instalacji jest system oczyszczający powietrze procesowe, składający się z trzech filtrów – powietrze najpierw będzie oczyszczone w biofiltrze, następnie nastąpi proces oczyszczania mechanicznego z cząstek stałych, takich jak pyły, a na końcu będzie dodatkowo oczyszczane w filtrze wypełnionym węglem aktywnym, który jest najlepszym znanym pochłaniaczem związków organicznych.

Z kolei, także obecnie testowany, system do napowietrzania odpadów składa się z kanałów transportujących powietrze do tuneli kompostowniczych, wentylatorów ssąco-tłoczących, sterowanych klap umożliwiających sterowanie strumieniem powietrza oraz czujników temperatury i ciśnienia, pozwalających kontrolować przebieg procesów. Całość aparatury do zarządzania oraz monitorowania procesem mieści się w wentylatorowni.

– Po zakończeniu modernizacji wszystkie procesy biologicznego przetwarzania odpadów będą odbywały się w szczelnie zamkniętej hali. Powietrze mające kontakt z odpadami, będzie wydostawało się na zewnątrz przez specjalny system filtrujący. Wykorzystane w nim filtry będą je oczyszczały oraz eliminowały uciążliwość zapachową będącą efektem przetwarzania odpadów – mówi Krzysztof Tomczyński, dyrektor ds. inwestycji i technologii FCC Polska. – Dzięki temu powietrze wydostające się na zewnątrz będzie całkowicie oczyszczone – dodaje.

Hermetyczna hala będzie także izolować otoczenie od hałasu. Wszystkie procesy związane z przetwarzaniem odpadów, w tym także załadunek, rozładunek i przesiewanie stabilizatu będą odbywać się w środku, w hali. Dostawcą instalacji, która wymagała położenia ok. 400 m rur wentylacyjnych jest austriacka firma Scheuch GmbH, zajmującą się oczyszczaniem powietrza już od 50 lat.

Montaż technologii kończy etap budowy nowej części instalacji biologicznego przetwarzania odpadów, w skład której wchodzą: nowa hala operacyjna, kanały kompostownicze oraz wentylatorownia wraz z systemem oczyszczania powietrza. Kolejnym działaniem będzie modernizacja istniejącej części, a następnie połączenie jej z nową częścią zakładu.

Modernizacja zakładu to jeden z kilku elementów programu „Zabrze 2019”. Jej celem jest pełna hermetyzacja procesu biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Pozwoli to wyeliminować możliwe uciążliwości zapachowe i podnieść komfort życia mieszkańców sąsiadujących z zakładem.

Wartość całej inwestycji wyniesie ponad 15 mln zł i w całości finansowana jest ze środków Grupy FCC Environment CEE.