Zabrze przestrzenią rozwoju

Głos w dyskusji o oświacie

23.04.2019

Mając świadomość roli nauczycieli, w kształtowaniu młodego pokolenia, z troską odnoszę się do stale niedofinansowanej polskiej oświaty. Fakt, że nauczyciele od lat zarabiają poniżej średniej krajowej, nie powinien mieć miejsca. Praca nauczycieli ma być nie tylko służbą, lecz dawać im satysfakcję. Dyskusja o przyszłości szkolnictwa jest bardzo istotna. Ważna jest również debata o przyszłości polskiego nauczyciela. Wierzę jednak, że uczniowie najstarszych klas szkół średnich przystąpią do matury. Najważniejszego egzaminu w życiu. A my, dorośli, będziemy ich w tym wspierać.

Jako nauczyciel jestem przekonana, że edukacja powinna być w centrum zainteresowania rządu. Tak jak polityka oświatowa jest priorytetowym zadaniem dla zabrzańskiego samorządu. Miasto Zabrze w trosce o edukację dzieci i młodzieży corocznie dofinansowuje zadania oświatowe kwotami na poziomie 100 mln zł. W minionym roku było to ponad 130 mln zł wyasygnowanych dodatkowo z budżetu miasta do subwencji oświatowej z Ministerstwa Edukacji (tj. ok. 43 proc.).

Wymiar ekonomiczny, to ważna, lecz nie jedyna forma wsparcia samorządu dla oświaty. Mimo trudnej reformy całego systemu w skali ogólnopolskiej, w Zabrzu dzięki wielu działaniom organizacyjnym, konsultacyjnym i zarządczym nauczyciele nie stracili pracy. Nauczyciele są też beneficjentami środków pozyskiwanych przez Miasto Zabrze na realizację projektów poprawiających jakość kształcenia. A wszystko to dla dobra zabrzańskiej młodzieży. Nie wszystkie samorządy, ze względów ekonomicznych, mogą pozwolić sobie na podobne działanie. W wielu gminach szkoły publiczne zostały przekształcone w niepubliczne, gdzie rodzice partycypują w kosztach edukacji.

Dyskusja o kształcie oświaty powinna jasno doprecyzowywać sferę finansowania i odpowiedzialności za działania edukacje oraz organizacyjne i infrastrukturalne. Nie może samorząd ciągle obciążany być dodatkowymi zadaniami bez pokrycia finansowego.
Samorząd nie może też podejmować działań sprzecznych z obowiązującym prawem. Doniesienia medialne o obietnicach składanych protestującym nauczycielom przez niektórych prezydentów nie uwzględniają faktu, że stoją one w sprzeczności z przepisami, co powoduje, że włodarze miast się z nich wycofują. W Zabrzu dołożymy wszelkich starań, żeby wesprzeć nauczycieli oraz uczniów. Postąpimy jednak zgodnie z prawem i ustaleniami wiążącymi dla wszystkich polskich samorządów.

Ufam, że dobro naszej młodzieży okaże się ważniejsze niż trudna sytuacja w oświacie. Wierzę jednocześnie, że protest nauczycieli znajdzie satysfakcjonujące rozwiązanie.

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza

O skali wsparcia dla zabrzańskiej oświaty, a w tym bezpośrednio nauczycieli najlepiej świadczy zestawienie nakładów poniesionych na ten cel z budżetu miasta.