XXVI "Tydzień Ziemi"

18.04.2019

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Urząd Miejski w Zabrzu zapraszają do udziału w dwudziestym szóstym „Tygodniu Ziemi". Hasło przewodnie obecnej edycji – „Człowiek – zagrożony gatunek" wskazuje na różnorakie zagrożenia dla ludzkości, których przyczyną często jesteśmy my sami – poprzez nasze nawyki, niewiedzę i brak odpowiedniej świadomości.

Zatem obecny Tydzień Ziemi będzie swego rodzaju przeglądem różnorakich zagrożeń dla naszego gatunku – w konsekwencji jednak niebezpiecznych dla całego środowiska przyrodniczego. Organizatorzy chcą nie tylko diagnozować stan istniejący ale również wskazywać dobre praktyki i działania, drogi przezwyciężania różnych zagrożeń, szczególnie te w których każdy z nas może uczestniczyć.

Obok propozycji stricte edukacyjnych organizatorzy zachęcają do udziału w akcjach proekologicznych – zbiórce elektrośmieci, akcji badania wód rzeki Bytomki oraz bliższego poznania aktywności organizacji i instytucji, w których zainteresowaniu znajduje się ochrona środowiska naturalnego. Zapraszają też do zapoznania się z niezwykłymi obrazami przyrody utrwalonymi przez śląskiego fotografika – Tomasza Sczansnego.

Jak co roku proponujemy różne formy uczestnictwa w Święcie Ziemi: konkursy, warsztaty, prelekcje, wystawy, wycieczki do obiektów komunalnych i przemysłowych, zawody sportowe wreszcie zajęcia na terenie Zabrzańskiego Ogrodu Botanicznego. Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo w tej ofercie atrakcyjne propozycje dla siebie.

Więcej informacji na temat XXIV Tygodnia Ziemi znjadziecie Państwo pod adresem:

https://www.muzeumgornictwa.pl/powietrze-nad-slaskiem

W załączeniu program XXVI Tygodnia Ziemi w Zabrzu.