Nabór wniosków w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej

17.04.2019

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w ramach środków PFRON.

Termin naboru wniosków: 29.04.2019 r. – 10.05.2019 r.
Całkowita pula środków PFRON przeznaczonych na nabór wynosi: do 55 000,00 zł.

Przypominamy o obowiązku prowadzenia dzielności gospodarczej nieprzerwanie przez okres:

  • co najmniej 12 miesięcy jeżeli środki zostały przyznane w kwocie nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, albo
  • co najmniej 24 miesięcy jeżeli środki zostały przyznane w kwocie od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Ocena wniosków dokonywana będzie, w oparciu o regulamin przyznawania osobie niepełnosprawnej jednorazowo środków na podjęcie działalności…, uwzględniając uzyskaną ilość punktów, termin wpływu wniosku oraz ilość środków jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.
Miejsce składania kompletnych wniosków: osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, Plac Krakowski 9, pok. 7.04 lub korespondencyjnie. Terminem złożenia wniosku przesłanego listownie do Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu jest data wpływu przesyłki.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie www.zabrze.praca.gov.pl w zakładce „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Dokumenty do pobrania" oraz w siedzibie PUP w Zabrzu pok. 7.04.