Konkurs na Facebook to niekoniecznie gra losowa

16.04.2019

WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt III SA/Łd 950/18 rozpoznawał sprawę w następującym stanie faktycznym.

Prowadząca działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej zamieściła na stronie serwisu społecznościowego – Facebook, na fan page’u prowadzonym dla firmy, wpis dotyczący akcji promocyjnej w ramach światowych dni wellness. Żeby wziąć udział w loterii należało polubić post na Facebooku i udostępnić go, dodać komentarz "Wellness". Losowanie polegało na przygotowaniu karteczek z nazwiskiem i imieniem kobiet, które są wrzucane do pudełka. Losowania dokonała pracownica studia. Skarżąca umieściła na profilu post wskazujący osobę wygraną. Nagrodą w loterii był karnet na zabiegi profilujące sylwetkę i oczyszczające skórę o wartości 160 zł.

Podobnych sytuacji w praktyce można spotkać wiele. Media społecznościowe w tym portal Facebook umożliwiają stosunkowo proste organizowanie podobnych konkursów, z czego korzysta wiele zwykle małych firm.
W analizowanej przez łódzki sąd sprawie Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego wymierzył skarżącej karę pieniężną w wysokości ponad 10.000 zł z tytułu urządzania gier hazardowych (loterii promocyjnej) bez wymaganego prawem zezwolenia oraz zatwierdzonego regulaminu. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał tę decyzję w mocy. Organy wyjaśniły, że skarżąca urządziła na portalu społecznościowym Facebook loterię promocyjną bez wymaganego prawem zezwolenia.
WSA w Łodzi uchylił obie decyzje organów. Wg Sądu zorganizowane przez skarżącą przedsięwzięcie to nie gra losowa w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.

W ocenie Sądu rozpoznającego sprawę, w przypadku kwalifikowania działań jako gier losowych (hazardowych) w rozumieniu ustawy należy badać, czy dane przedsięwzięcie ma w istocie charakter hazardowy, czy też chodzi o konkurs, gdzie uczestnicy mogą uzyskać wprawdzie pewne nagrody, lecz nie jest to celem podstawowym uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, a organizujący je przedsiębiorca ma na celu raczej stworzenie pozytywnego wizerunku firmy, niż bezpośrednie osiąganie zysków z samego tego przedsięwzięcia, uzależnianie potencjalnych klientów od gier hazardowych, czy "pranie" brudnych pieniędzy. Biorąc pod uwagę restrykcyjność regulacji dotyczącej urządzania gier hazardowych, która wyraża się w zakresie obostrzeń związanych z uzyskaniem zezwolenia, jak i sankcjami za naruszenie przepisów ustawy, nie można w ocenie Sądu zgodzić się z taką interpretacją. Wg Sądu celem zorganizowania akcji promocyjnej przez skarżącą było propagowanie marki zdrowego stylu życia oraz stworzenie dobrego wizerunku firmy, a nie bezpośrednie osiągnięcie zysku z samego przedsięwzięcia poprzez zorganizowanie jego uczestnikom warunków do wzięcia udziału w grze hazardowej. Żaden z uczestników promocji konkursowej nie był narażony na straty finansowe, ani nie angażował swoich środków pieniężnych, aby uczestniczyć w konkursie. Zobowiązanie organizującego konkurs do dodatkowego świadczenia miało zaś na celu ewentualne pozyskanie większej liczby klientów, a nie osiągnięcie zysku z samej loterii promocyjnej.