Sytuacja w oświacie

12.04.2019

Kończy się kolejny dzień ogólnopolskiej akcji protestacyjnej nauczycieli.
Zachowajmy powściągliwość w osądach i ocenach sytuacji w oświacie. W Zabrzu zachowamy się tak, jak we wszystkich innych polskich miastach. Musimy bowiem poczekać na rozstrzygnięcia, które zapadną w Warszawie. Kuratorium Oświaty pozostaje w kontakcie ze szkołami koordynując działania. Pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego monitorują sytuację.
Dobrze, że w naszym mieście przeprowadzone zostały egzaminy gimnazjalne.

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza