Pożegnanie śp. Klausa Fromma

12.04.2019

Zmarł śp. Klaus Fromm, urodzony w Zabrzu i działający na rzecz zabrzańskiej społeczności konstruktor budowlany i tłumacz przysięgły języka polskiego. To dzięki jego staraniom nawiązane zostało partnerstwo pomiędzy Parafią Ewangelicko-Augsburską w Zabrzu, a Parafią Wiesbaden Schelmengraben, gdzie mieszkał od 1965 r.

Klaus Fromm w latach 1981-1991 organizował akcje pomocy dla zabrzan w formie dostaw żywności, odzieży, środków czystości, materiałów opatrunkowych i lekarstw. Pomoc przekazywana była również dla szpitala klinicznego w Zabrzu, szpitala w Cieszynie, oraz domów opieki w Bytomiu-Miechowicach i Dzięgielowie koło Cieszyna. Od 1986 r. był organizatorem trzydniowych spotkań, integrujących byłych zabrzan, którzy wyemigrowali do Niemiec. W spotkaniach, które odbywają się do dnia dzisiejszego, co dwa lata, uczestniczy około 60 osób. Od 1998 r., Klaus Fromm bardzo aktywnie włączył się w organizowanie Złotych Konfirmacji, poszukując osób, które konfirmowane były w Zabrzu, a później wyemigrowały do Niemiec. W latach 2001-2005, Klaus Fromm przeprowadził dwie zbiórki ofiar na potrzeby remontowe w parafii zabrzańskiej.

Był osobą niezwykle zaangażowaną w trosce o integrację Zabrzan, którzy obecnie mieszkają poza krajem. Pielęgnował również więzi tego środowiska z ich starą parafią i Miastem. Regularnie odwiedzał zabrzańskie instytucje oraz uczestniczył w uroczystościach parafialnych w Zabrzu. Od kilkunastu lat współpracował z lokalnymi gazetami zabrzańskimi, tłumacząc publikowane w nich artykuły dla wydawanego w Niemczech „Oberschlesien”. Sam również pisał artykuły do „Oberschlesien”. Współpracował z Muzeum Miejskim w Zabrzu.

W 2002 roku, jego wspomnienie pt. „Ojciec nie wrócił” zostało wyróżnione w konkursie „Zabrze – moje miasto” i wydane w okolicznościowej publikacji książkowej pod tym samym tytułem.

Cześć Jego pamięci.