Forum "Tato.Net Odkrywamy ojcostwo"

08.04.2019

Po raz kolejny w Zabrzu odbyło się wydarzenie pn. "Tato.Net Odkrywamy ojcostwo". 6 kwietnia ojcowie zgromadzili się w Hotelu Diament, aby wymienić się doświadczeniami i zdobyć praktyczną wiedzę na temat okazywania miłości i szacunku w rodzinie.

– Tato.net jest inicjatywą upowszechniającą społecznie cenny wzorzec ojca. Bowiem tylko kochająca się rodzina zapewnia warunki do właściwego wychowania młodego pokolenia dając poczucie bezpieczeństwa wynikające z szacunku, autorytetów i tradycji – powiedziała podczas konferencji prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

„Miłość i szacunek to wartości centralne w budowaniu każdej międzyosobowej więzi. Wartości, które dzisiaj przez nas mężczyzn potrzebują być ponownie odkryte. Co więcej – to są również wartości, które wzajemnie się wzmacniają. Dzieci potrzebują bezwarunkowej miłości ojca. Takie doświadczenie motywuje je do okazywania postawy szacunku. Z kolei szacunek okazywany ojcom pomaga im kochać w sposób bezwarunkowy” – zauważa jeden z mówców ostatniego Forum Tato.Net dr Emerson Eggerichs z USA.

W spotkaniu wzięli udział specjaliści z zakresu wielu dziedzin m.in.: instruktor ratownictwa górskiego – Jarosław Bator, prezes Fundacji Międzynarodowego Instytutu Edukacji – dr hab. Kazimierz Korab, redaktor merytoryczny www.tato.net oraz wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – dr hab. Grzegorz Grochowski.

Tato.Net to jedyna polska organizacja skierowana do ojców, która posiada własne zaplecze naukowe. Organizacja czerpie zarówno z dorobku krajowych socjologów i psychologów jak i zagranicznych ekspertów w dziedzinie badań nad rodziną, a szczególnie nad rolą ojca w rodzinie i społeczeństwie.