Obchody jubileuszu Kampanii „Niebieskie Zabrze”

02.04.2019

W siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 im. ks. J. Dzierżona odbyły się dzisiaj obchody jubileuszu Kampanii „Niebieskie Zabrze”, która wpisuje się w Światowe Obchody Wiedzy na Temat Autyzmu.

W programie obchodów znalazł się m.in. panel dyskusyjny „Autyzm – stereotypy kontra rzeczywistość”, w którym udział wzięli: Katarzyna Pankiewicz – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu, mamy – Gabriela Osipowska i Katarzyna Kaczorowska, uczniowie – Zuzanna Kęsy i Mikołaj Tomaszewski, koordynatorki – Agnieszka Kazimierska-Bauerek oraz Agnieszka Paluch. Debatę poprowadziła Grażyna Kasperek – dyrektor SP nr 15 im. Ks. J. Dzierżona w Zabrzu.

W trakcie dyskusji dotknięto wielu tematów i problemów, które zarówno dla rodziców, jak i dzieci chorych na autyzm są częścią ich codzienności. Od pierwszego kontaktu z informacją – diagnozą, przez trudności w rzeczywistości szkolnej, w życiu rodziny, aż po przesłanie, jakie należałoby wyciągnąć z Kampanii Niebieskie Zabrze.

Na jubileuszowe uroczystości złożyły się jeszcze: niebieski bieg integracyjny, niebieskie światełko do nieba (symboliczne wypuszczenie niebieskich balonów) oraz piknik integracyjny.

Organizatorem dzisiejszych obchodów była Szkoła Podstawowa nr 41 Specjalna oraz Szkoła Podstawowa nr 15 w Zabrzu.

Kampania społeczna informacyjno-edukacyjna „Niebieskie Zabrze" jest kontynuacją licznych inicjatyw Zespołu Szkół Specjalnych nr 41 i Stowarzyszenia KONTAKT podjętych po raz pierwszy w 2009 r. na rzecz osób dotkniętych autyzmem, która przyjęła formę akcji informacyjnej prowadzonej w miejscach publicznych miasta Zabrze. W następnych latach idea rozwijała się w kierunku edukacji zainteresowanych środowisk (specjaliści, rodzice) podczas konferencji i szkoleń związanych z tematyką autyzmu.

Cele kampanii Niebieskie Zabrze:
– uświadomienie odbiorcom nie tylko istoty autyzmu, ale również wezwanie do działania oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych tym zaburzeniem oraz ich rodzin;

– propagowanie wiedzy na temat autyzmu w środowisku lokalnym poprzez informowanie o pierwszych objawach mogących świadczyć o zaburzeniach rozwojwych oraz o sposobach reagowania na zachowania trudne mogące wystąpić u osób dotkniętych autyzmem;

– informowanie o formach i możliwościach pomocy dla dziecka z autyzmem dostępnych na terenie miasta Zabrze;

– propagowanie wiedzy na temat autyzmu w szkołach masowych poprzez pogadanki i prezentacje na lekcjach wychowawczych;

– prowadzenie cyklu innowacyjnych zajęć z zakresu Treningu Umiejętności Szkolnych dla dzieci z autyzmem rozpoczynających naukę w szkole masowej, integracyjnej, specjalnej;

– propagowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych na terenie Zabrza.