Zmodernizowano Oddział Urologiczny w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu

01.04.2019

W zabrzańskim Szpitalu Klinicznym nr 1 zakończyła się modernizacja Oddziału Urologicznego. Uroczyste otwarcie zmodernizowanego oddziału odbyło się dzisiaj. W wydarzeniu udział wzięli m.in. zastępca prezydenta Zabrza Krzysztof Lewandowski, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki oraz dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek.

Za ponad 8 mln zł przebudowano pomieszczenia oddziału i wyposażono go w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Dzisiejsze wydarzenie połączone było z obchodami 35-lecia utworzenia w Zabrzu Kliniki Urologii.

Jak podkreśla dyrektor placówki dr n. med. Dariusz Budziński, inwestycja była niezbędna. – Warunki pobytu na Oddziale Urologicznym nie pozwalały na zapewnienie pomocy pacjentom zgodnie z ich oczekiwaniami, jak i rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Urologicznego – stierdza dyrektor Dariusz Budziński.

Przebudowa oddziału objęła m. in. wydzielenie sali pooperacyjnej oraz izolatki, co pozwoli zmniejszyć liczbę zakażeń szpitalnych. W ramach modernizacji stworzono dyżurkę pielęgniarską z punktem zabiegowym oraz dyżurkę lekarzy. Poszerzono przejścia do pokojów chorych, każda sala pacjentów ma teraz własną toaletę. Powstała też kuchnia oddziałowa.

Na wyremontowanym oddziale zamontowano nowy sprzęt do diagnostyki pacjentów – m.in. ultrasonograf, który posłuży do zabiegów biopsji prostaty i obrazowania całego układu moczowego, a także zestaw do cystoskopii, który będzie wykorzystywany do obrazowania wnętrza pęcherza moczowego. Kupiono również zestaw do urodynamiki, przydatny w ocenie zaburzeń układu moczowego. Nowa aparatura pojawiła się także na bloku operacyjnym. To m.in. wysokiej klasy laparoskop, umożliwiający małoinwazyjne operacje nowotworów miedniczki i moczowodu. Ultrasonograf z możliwością obrazowania śródoperacyjnego będzie wykorzystywany np. w operacjach usuwania raka nerki. Kupiono też nowoczesne stoły operacyjne, pozwalające na bezpieczne ułożenie chorego podczas długich zabiegów. Zakład Patomorfologii wyposażono w sprzęt do obróbki i przechowywania materiału histopatologicznego.