"Zabrzański Biznesplan 2018"

29.03.2019

Rozstrzygnięto 6. edycję konkursu „Zabrzański Biznesplan” realizowanego z inicjatywy prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik. 28 marca, w Hotelu Diament, wyróżniono laureatów. W konkursie udział wzięło 15 przedsiębiorców. Suma nagród wyniosła łącznie 200 tys. zł. 

W gali uczestniczyli samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu gospodarczego, świata nauki oraz instytucji z otoczenia biznesu, w tym m.in.: Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, Łucja Chrzęstek-Bar, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze, Alina Nowak i Urszula Koszutska, radne Sejmiku Województwa Śląskiego, prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, dr Jarosław Brodny, prodziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Tadeusz Donocik, prezes honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej, Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, Gabriela Pudlo-Chojnacka, prezes Zabrzańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Konkurs „Zabrzański Biznesplan” po raz pierwszy ogłoszony został w 2013 roku. Jego celem jest wspieranie przedsiębiorczości oraz pobudzenie aktywności mieszkańców w kierunku podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Zabrzu. W sześciu edycjach wzięło udział 129 uczestników, którzy zgłosili 116 biznesplanów. Nagrody ufundowało 56 partnerów projektu. Łączna pula wynosi 800 tys. zł. Urząd Miejski w Zabrzu i Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości współpracują w tym zakresie z bankami, przedsiębiorcami, spółkami miejskimi, instytucjami otoczenia biznesu oraz przedstawicielami świata nauki.

I miejsce zajął Bogdan Bartkowiak za biznesplan pt. „Jungle Bar – obiekt z małą gastronomią”. II miejsce zostało przyznane Krzysztofowi Dudkowi za biznesplan pt. „Ośrodek Szkoleniowy Eskadra” oraz Marcelowi Garlińskiemu za biznesplan pt. „Śląsk360.pl”. III miejsce zajęła Paulina Krzeszewska za biznesplan pt. „Specjalistyczna Praktyka Terapeutyczna LOGOSowa”. Kapituła złożona z przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządu gospodarczego i Urzędu Miejskiego w Zabrzu przyznała także wyróżnienie, które otrzymała Agnieszka Pruszkiewicz za biznesplan pt. „Fotograficzny biznesplan”.

Gratuluję wszystkim uczestnikom, którzy przygotowali bardzo ciekawe pomysły na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej. Szczególne słowa uznania kieruję do laureatów tegorocznej edycji konkursu – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Inicjując to przedsięwzięcie stworzyliśmy w Zabrzu przestrzeń umożliwiającą rozwój mikroprzedsiębiorców oraz osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą. Gwarantując kompleksowe zaplecze infrastrukturalne oraz eksperckie, wspólnie z partnerami przedsięwzięcia otaczamy laureatów konkursu merytoryczną opieką. Doświadczenie osób, firm i instytucji z bogatym dorobkiem, a także osiągnięciami, jest niezwykle istotnym elementem wzbogacającym potencjał gospodarczy Zabrza i naszej Metropolii. Dziękuję partnerom za wsparcie. 

Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu „Zabrzański Biznesplan”:
– Mateusz Krajewski – biznesplan pt.: „Arvolae – Pracownia mebli niezwykłych dot. produkcji, sprzedaży klientom indywidualnym i instytucjonalnym mebli klasy premium”
– Bogdan Bartkowiak FUH Tamb – biznesplan pt.: „Jungle Bar – obiekt z małą gastronomią dot. rozszerzenia działalności na terenie Parku Leśnego”.
– Krzysztof Polok Colorfood – biznesplan pt.: „Interaktywna kawa – Colorfood Cafe dot. przygotowywania kawy w mobilnych barach kawowych w sposób interaktywny i innowacyjny wraz z drukowaniem zdjęcia gości na serwowanej kawie”
– Szymon Gołąbek Seis Cordas Wydawnictwo Muzyczne – biznesplan pt.: „Nuty to jedynie początek dot. działalności kompozytorskiej oraz promowania własnej twórczości i zwiększenia oferty publikacji nutowych”
– Krzysztof Jeleń – bzinesplan pt.: „Silesian Video Art dot. innowacyjnego programu promocji zabrzańskich przedsiębiorstw, reklamując zabrzańskich fachowców”
– Anna Osińska – biznesplan pt.: „Zabrzański Biznes Plan to nowoczesny salon fryzjerski, w którym panowie mogą usiąść, zrelaksować się i przeżyć przemianę w stylu „New Age”
– Agnieszka Pruszkiewicz – biznesplan pt.: „Fotograficzny biznesplan dot. tworzenia sesji fotograficznych, przy współpracy z wizażystą, stylistą, fryzjerem, modelem”
– Aleksander Olszewski ACAD – biznesplan pt.: „ACAD – rozwój działalności oraz poszerzenie gamy usług dot. wzbogacenie usług w zakresie doradztwa technicznego i konstruowania elementów z tworzyw sztucznych w branży automotive o możliwość wytwarzania prototypów przy wykorzystaniu technologii szybkiego prototypowania”
– Marek Kras MKR Consulting – biznesplan pt.: „Słoneczna Dolina dot. doradztwa technicznego w zakresie projektowania, wdrażania i budowy przemysłowych elektrowni słonecznych, elektrowni wiatrowych, mikroinstalacji”
– Marcel Garliński Juicy Media – biznesplan pt.: „śląsk360.pl dot. tworzenia dla firm oraz dla miast i gmin zdjęć z wysokości”
– Krzysztof Dudek Ośrodek Szkoleniowy Eskadra – biznesplan pt.: „Ośrodek Szkoleniowy Eskadra Krzysztof Dudek dot. prowadzenia szkoleń i dostarczania produktów bhp dla firm ze stref ekonomicznych, prowadzenie szkoleń w języku ukraińskim i rosyjskim oraz rumuńskim, czeskim i słowackim”
– Tomasz Tomczyk Icon Art. – biznesplan pt.: „Icon Art. Z jednoosobowej działalności w agencję medialną dot. kompleksowych usług w zakresie rejestracja obrazu, dźwięku, montażu, postprodukcji, pisania scenariuszy, organizacji aktorów”
– Szymon Ratka QualiTees – biznesplan pt.: „QualiTees – jakość w trzech wymiarach dot. rozwoju istniejącej firmy o współpracę z przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, fundacjami itp. w zakresie wytwarzania pamiątkowych gadżetów, akcesoriów, dyplomów”
– Paulina Krzeszewska – biznesplan pt.: „Specjalistyczna Praktyka Terapeutyczna LOGOSow dot. zapewnienia szerokiej oferty wspomagania i stymulacji rozwoju”.
– Daniel Nadolski – biznesplan pt.: „Wirtualny Asystent Prawny – wsparcie Kancelarii Prawnych dot. wykonywania czynności na rzecz kancelarii adwokackich, radcowskich i.in. podmiotów z branży prawnej”.

Nagrody w konkursie „Zabrzański Biznesplan” ufundowali:
– Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
– Firma Edukacyjna Angmen
– Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
– Bank PKO BP S.A. I Oddział w Zabrzu
– Bellezza Paulina Sierant
– Akcelerator i Biuro Coworkingowe Business Link Katowice
– Przedsiębiorstwo Górnicze Demex Sp. z o.o.
– Fundacja Fortis
– KSK Developments Sp. z o.o.
– Hotele Diament S.A.
– Krystyna Łukaszczyk Biuro Rachunkowe
– Anna Olejniczak-Pytel Weterynaryjny Gabinet Kardiologiczny Wetkardio
– Politechnika Śląska /Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
– Przedsiębiorstwo Górniczo-Budowlane i Produkcyjno-Handlowe Poch Sp. z o.o.
– Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
– Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu International Primary School in Zabrze
– Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Zabrze
– Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
– Kancelaria Adwokacka Remedies Piotrowicz Zawiła Spółka Partnerska
– Swift Mateusz Góra
– Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice Sp. z o.o.
– PPUH Voigt Sp. z o.o.
– Tealit Sp. z o.o.
– Wichary Technic Sp. z o.o.
– Kamil Wloczka Ubezpieczenia Allianz
– Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
– Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
– Zakład Górniczy Siltech Sp. z o.o.
– Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
– Zabrzańska Izba Przemysłowo-Handlowa
– Dariusz Zemła Biuro Rachunkowe Rotax
– oraz dwóch Anonimowych Darczyńców.

Warto przypomnieć laureatów poprzednich edycji, którzy z powodzeniem rozwijają dzisiaj swoją działalności. Pierwszą edycję wygrała Anna Olejniczak-Pytel, za biznesplan „Specjalistyczna klinika kardiologiczna dla zwierząt”. W drugiej edycji zwyciężyła Agencja Artystyczna M. Art Promotion Magdalena Ziółkowska za biznesplan „Innowacyjne zajęcia dla dzieci pt. Laboratorium Doktora Łodygi”. W kolejnym roku najlepszy biznesplan zaprezentowała Maria Kucharska „Szkoła tańca i jogi”. W czwartej edycji wygrał Bartosz Mikitin, który zaprezentował biznesplan „Wielofunkcyjne narzędzia kieszonkowe”. W minionym roku wygrał z kolei Łukasz Paszkowski za biznesplan „Pracownia Projektowa Wzornictwa Przemysłowego”.