Nabór uzupełniający do projektu pn. "Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST"

28.03.2019

 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oraz Miasto Zabrze uruchamiają nabór uzupełniający do projektu pn. ”Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST” dla grupy wiekowej 15-17 lat. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny dla jego uczestników. Uniwersytet będzie działać do stycznia 2022.

Uczestnikiem/uczestniczką projektu może być każde dziecko w wieku 15-17 lat mieszkające w Zabrzu i uczęszczające tu do szkoły.
W ramach Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego WST dla grupy wiekowej 15-17 lat organizowane są zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego i matematyki – każdy moduł trwa 40 godzin. Zajęcia prowadzone są w formie kursów maturalnych i odbywają się w budynku Wydziału WST w Zabrzu, przy ul. Park Hutniczy 3-5 (w soboty). Ponadto, każdy z uczestników/ uczestniczek projektu wyjedzie na obóz językowo-sportowy w okresie wakacyjnym.

Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca na I edycję zajęć – zgłoszenia przyjmowane będą do 3 kwietnia br.

Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowych informacji lub chcą zgłosić udział dziecka podajemy dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Zabrzu – budynek przy ul. Powstańców Śląskich 5-7
II piętro, pok. 214 – sekretariat Wydziału Realizacji Projektów
tel.: 32 37 33 525; e-mail: sekretariat_wrp@um.zabrze.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne na temat projektu dostępne są na stronie internetowej:
http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne-i-krajowe/uniwersytet-dziecieco-mlodziezowy-wst