Za nami kolejne spotkanie z cyklu "Miasta Idei"

27.03.2019

"Tereny inwestycyjne w Zabrzu. Jak przyciągnąć nowych inwestorów?" – to tytuł debaty, która odbyła się dzisiaj w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa w Zabrzu. Była to część realizowanego przez Gazetę Wyborczą projektu "Miasta Idei", który ma za zadanie wypracowanie najlepszych rekomendacji dla śląskich miast. 

Do dyskusji zaproszeni zostali: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dr hab. inż. Krzysztof Wodarski – dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Janusz Dramski – wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Luk Palmen – ekspert w dziedzinie strategii rozwoju i zarządzania oraz Mirosław Pachucki – kierownik działu organizacyjno-prawnego Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Debatę poprowadził Przemysław Jedlecki, dziennikarz Gazety Wyborczej.

Poprzedziły ją dwugodzinne warsztaty, w których udział wzięli mieszkańcy, społecznicy, przedstawiciele biznesu, uczelni wyższych, instytucji i organizacji pozarządowych. Poprowadził je Rafał Stefański, który zapytał warsztatowiczów m.in. o to, co sprawia, że w mieście dobrze się żyje i pracuje?