Zabrze przestrzenią rozwoju

Przed nami XII Metropolitalne Święto Rodziny

25.03.2019

25 marca, w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, zorganizowana została konferencja inaugurująca XII Metropolitalne Święto Rodziny, któremu w tym roku towarzyszy hasło „Rodzina – wspólnota pokoju”.

Tradycyjnie, w sali Benedyktynka, zgromadzili się przedstawiciele duchowieństwa, samorządu terytorialnego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz mediów. Wśród przybyłych znaleźli się m.in.: biskup Marek Szkudło, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej, który reprezentował metropolitę katowickiego arcybiskupa Wiktora Skworca, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, Kazimierz Karolczak – przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Urszula Koszutska – radna Sejmiku Województwa Śląskiego, prof. Zbigniew Kadłubek – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz Jan Kawulok – przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Łucja Chrzęstek-Bar – przewodnicząca Rady Miasta Zabrze.

– Bardzo się cieszę, że kolejny raz spotykamy się w tym gronie i że grono to z roku na rok coraz bardziej się rozrasta. W jedności naszego wspólnego działania ma się ukazać piękno i siła rodziny – stwierdził podczas konferencji bp Marek Szkudło. – Pierwszym miejscem, w którym się wychowuje człowieka jest niewątpliwie rodzina. Niech nasze wspólne działanie zaowocuje pokojem i w naszych rodzinach, i w naszych miastach, regionie, kraju i na świecie – dodał biskup.

W trakcie spotkania przypomniano, iż idea Metropolitalnego Święta Rodziny zrodziła się w 2007 roku podczas śląskiej pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów z ówczesnym arcybiskupem Damianem Zimoniem do Rzymu w 750-lecie śmierci św. Jacka, patrona Śląska. To właśnie wtedy Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza wraz ze śp. Krystyną Bochenek zainaugurowały Metropolitalne Święto Rodziny, które dzięki współpracy śląskich miast, organizacji oraz stowarzyszeń rozwija się i trwa do dziś.

Jak możemy przeczytać w liście intencyjnym arcybiskupa Wiktora Skworca oraz prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik – „(…) Wspólnymi siłami pragniemy zachęcić wszystkich ludzi dobrej woli do próby szerszego spojrzenia na rodzinę, która jest nie tylko podstawową komórką społeczną, ale również środowiskiem kształtującym rozwój człowieka. Stąd rodzina pozostaje też pierwszą i niezastąpioną wychowawczynią do życia w pokoju. W tym duchu zapraszamy uczestników Święta, a szczególnie władze samorządowe miast województwa śląskiego, parafie, stowarzyszenia, organizacje społeczne, dziennikarzy i oczywiście całe rodziny do włączenia się w organizację Metropolitalnego Święta Rodziny. Mamy nadzieję, że refleksja nad wartością rodziny i jej właściwa promocja jako Wspólnoty Pokoju, znajdzie wyraz w konferencjach, seminariach, przedstawieniach teatralnych, koncertach muzycznych, panelach dyskusyjnych, sympozjach, wystawach, wykładach, konkursach, imprezach sportowych, festynach, piknikach i przeróżnych wydarzeniach okolicznościowych”.

– W tym roku po raz kolejny będziemy chcieli zwrócić uwagę na rodzinę, będziemy chcieli otoczyć ją troską i równocześnie cieszyć się nią – stwierdziła podczas konferencji zorganizowanej 25 marca w gmachu Biblioteki Śląskiej w Katowicach prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, koordynator MŚR. – Będziemy też promować ciekawe inicjatywy, jakie w samorządzie dzieją się z myślą o rodzinie – dodała Małgorzata Mańka-Szulik.

Na program Metropolitalnego Święta Rodziny każdego roku składają się liczne wykłady naukowe, wystawy, spektakle, koncerty, kiermasze, festyny, pikniki rodzinne, konkursy, imprezy sportowe i wydarzenia religijne.

Tegoroczne świętowanie rozpocznie się w sobotę, 18 maja, w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Natomiast dzień później, w niedzielę, 19 maja, o godz. 12.00, w katowickiej Katedrze p.w. Chrystusa Króla odbędzie się liturgiczna inauguracja MŚR. Msze św. w intencji rodziny będą celebrowane także w innych katedrach Metropolii Górnośląskiej, m.in. o godz. 12.30 w Katedrze p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach.

Ważnym wydarzeniem będzie też z pewnością pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej (26 maja, Wzgórze Kalwarii) gromadząca od kilkudziesięciu lat wielotysięczny tłum pątników: mężów, ojców i synów. 21 czerwca Camerata Silesia i Paweł Tomaszewski zagrają w sali koncertowej Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów.

Szczegółowe informacje dotyczące 12. edycji Metropolitalnego Święta Rodziny znajdują się na stronie internetowej www.swieto-rodziny.pl