Nabór wniosków do konkursu w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP

21.03.2019

Trwa nabór wniosków do konkursu w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP
W dniach 28 luty 2019 r. – 18 kwiecień 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl
Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata.
Minimalna wartość dofinansowania: 100 000 zł
Maksymalna wartość dofinansowania 3.000 000 zł
Poziom dofinansowania:
45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikro- i Małych Przedsiębiorstw
35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

Więcej informacji udziela:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
tel. (32) 743 91 60 www.scp-slask.pl
Punkt kontaktowy:
punkt.kontaktowy@scp-slask.pl
(32) 743 91 71/77