Wyróżnienie dla Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

20.03.2019

Kierunek analityka biznesowa na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej został nagrodzony Certyfikatem i Znakiem Jakości "Studia z Przyszłością" oraz dodatkowo otrzymał Certyfikat Nadzwyczajny "Lider Jakości Kształcenia".

Wyróżnienie odebrali: dziekan Wydziału dr hab. inż Krzyszfof Wodarski, prof. PŚ oraz prodziekan ds. nauki dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. PŚ.

Konkurs "Studia z Przyszłością" ma na celu promowanie najbardziej wartościowych i innowacyjnych kierunków studiów na polskich uczelniach. Certyfikat "Studia z Przyszłością" otrzymują te kierunki, które – zdaniem komisji złożonej z trzech niezależnych ekspertów, reprezentujących środowisko akademickie, gospodarcze oraz organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego – cechują się szczególnie wysoką jakością programu, potencjałem innowacyjnym i orientacją prorynkową. Certyfikat Nadzwyczajny "Lider Jakości Kształcenia" przyznawany jest kierunkom, które w danej edycji konkursu uzyskają najwyższą liczbę punktów rankingowych. Podwójne wyróżnienie dla kierunku analityka biznesowa świadczy o tym, że – zdaniem ekspertów – zalicza się on do grona najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków studiów w Polsce.

Listę wszystkich nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu oraz relację z Gali można znaleźć na stronie www.studiazprzyszloscia.pl.

Informacje nt. nagrodzonego kierunku studiów analityka biznesowa znajdują się na stronie www.analitykabiznesowa.polsl.pl