Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy w Zabrzu

20.03.2019

23 marca zainauguruje działalność Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy. To wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Zajęcia odbywać się będą w soboty w budynku Wyższej Szkoły Technicznej mieszczącym się w Parku Hutniczym 3-5 w Zabrzu.

Na realizację tego zadania Urząd Miejski w Zabrzu oraz WST pozyskały dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Studentami będą dzieci i młodzież, mieszkańcy Zabrza, w wieku 7-17 lat. W zajęciach będą mogli uczestniczyć także rodzicie, którzy chcą włączyć się w proces rozwoju kompetencji swoich dzieci. W ramach Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego WST organizowane będą zajęcia w różnych grupach wiekowych. Dla dzieci w wieku 7-10 lat i 11-14 lat przygotowano zajęcia artystyczne, komputerowe, robotykę, język angielski (każdy moduł trwa 30 godzin). Z kolei dla młodzieży 15-17 lat przygotowano zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, matematykę (każdy moduł trwa 40 godzin). Zajęcia skupiają się na rozwijaniu 3 rodzajów kompetencji: językowych, informatyczno-technicznych oraz osobistych. Ponadto studenci wyjadą na obóz językowo-sportowy w okresie wakacyjnym.

– Inwestowanie w młodego człowieka jest najlepszą inwestycją. Dlatego wśród wielu inicjatyw edukacyjnych pozyskaliśmy dotację, aby stworzyć uniwersytet dedykowany dzieciom i młodzieży – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – To będzie doskonała okazja dla młodych ludzi, aby rozwijać pasję i talenty, integrować się z rówieśnikami i poczuć klimat panujący na uczelni. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne na temat projektu dostępne są na stronie internetowej:
http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne-i-krajowe/uniwersytet-dziecieco-mlodziezowy-wst