Przedłużony czas trwania wystawy "Mały robaczek…"

20.03.2019

Ze względu na duże zainteresowanie ekspozycją Muzeum Miejskie w Zabrzu przedłuża czas trwania wystawy pt. "Mały robaczek…" do najbliższej niedzieli – 24 marca. Przypominamy, że do końca wystawy można nabyć książki dla najmłodszych, ilustrowane przez artystkę.

"Mały robaczek…" to tytuł wystawy autorskiej Justyny Stefańczyk, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Wydziału Grafiki w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem z projektowania graficznego uzyskała w pracowni prof. Mariana Oslislo w 2000 roku. W trakcie studiów odbyła stypendium naukowe Erasmus w Utrecht School of the Arts w Holandii, na kierunku ilustracji. W 2014 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, w Zakładzie Projektowania Graficznego. Tytuł doktora uzyskała 28 listopada 2018 roku. Obecnie jest wykładowcą na kierunku Projektowania gier i przestrzeni wirtualnej na Wydziale Artystycznym w Cieszynie.