Ślubowanie klas mundurowych

14.03.2019

14 marca, w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu, odbyło się ślubowanie klas mundurowych.

Zgodnie z porozumieniem o współpracy zawartym pomiędzy ZSEU w Zabrzu, Jednostką Wojskową nr 4217 w Gliwicach oraz Komendą Miejską Policji w Zabrzu powołano kolejne klasy mundurowe: technik ekonomista o profilu policyjnym (28 uczniów) i technik logistyk o profilu wojskowym (31 uczniów). Obie klasy, od początku bieżącego roku szkolnego, realizują zgodnie z programem nauczania stworzonym przez nauczycieli, pracowników policji i wojska dwie godziny zajęć mundurowych tygodniowo. Młodzież uczestniczy też w zajęciach z samoobrony, a lekcje wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa zostały podporządkowane tematyce mundurowej. Zajęcia odbywają się z pracownikami policji i wojska. Trzy dni w tygodniu, to dni mundurowe.

W uroczystym ślubowaniu, które odbyło się dzisiaj w ZSEU, wzięli udział m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar oraz przedstawiciele służb mundurowych, uczelni wyższych oraz Śląskiego Kuratorium Oświaty. Nie zabrakło również rodziców oraz bliskich uczniów, którzy składali tego dnia ślubowanie.