X Konkurs Sztuki Intuicyjnej im. J. Marcisza

12.03.2019

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Stowarzyszenie i Kolekcja ,,Barwy Śląska" w Rudzie Śląskiej zapraszają do udziału w X Konkursie Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza. Temat konkursu: ,,KOSMICZNE WIZJE – odkrycia, konstelacje, planety …".

Śląsk to region słynący ze swojej kultury i artystów. MGW szuka młodych, zdolnych malarzy amatorów. 14 czerwca, o godzinie 17.00, w Łaźni Łańcuszkowej otwarta zostanie wystawa wybranych prac, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Konkurs ma na celu promocję malarskiej, amatorskiej twórczości artystycznej, popularyzację kultury i tradycji, a także promocję dziedzictwa kulturowego Śląska i uczczenie 100-lecia istnienia amatorskiego ruchu plastycznego na Śląsku.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
– konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski;
– uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace w dziedzinie: akryl, olej, akwarela, pastel;
– prace muszą być związane z tematyką konkursu i złożone w przewidzianym terminie;
– dopuszczone zostaną prace, które nigdy wcześniej nie zostały nigdzie wystawiane;
– prace muszą być oprawione w listwy lub proste, nieozdobione ramy z uchwytem umożliwiającym zawieszenie, z metryczką zawierającą: imię i nazwisko malarza, adres korespondencyjny, telefon i email kontaktowy oraz tytuł pracy wraz z techniką;
– prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą w opakowaniu zapewniającym odpowiedni transport na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Budynek Gazobudowy, ul. Wolności 339, 41-800 Zabrze do dnia 06.05.2019;
– warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 25 zł na konto organizatora: BGŻ Bnp Paribas S.A 41 2030 0045 1110 0000 0408 9760, z adnotacją na przekazie: wpisowe na ,,X Konkurs Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza”.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA