Określenie terminów składania wniosków dla uczniów szkoły podstawowej

12.03.2019

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie NR 178/WO/2019 Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie w roku szkolnym 2019/2020 uczniów do klasy czwartej publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Miasto Zabrze, powstałej z przekształcenia gimnazjum.