Zabrze przestrzenią rozwoju

Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

11.03.2019

Informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 7 marca 2019 r. poz.1917 , ukazało się ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady upływa z dniem 21 marca 2019r.

Karty zgłoszeniowe można uzyskać w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, pokój nr 207, informacja telefoniczna: 32 373 34 67 lub 32 373 35 21