Komunika z CEIDG w sprawie „zdublowanych” wpisów przedsiębiorców.

11.03.2019

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że po 30 kwietnia 2019 r. z CEIDG
wykreślone zostaną „zdublowane” wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych, jak
m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń.
Działanie to ma celu poprawę
przejrzystości obrotu gospodarczego i uniknięcie problemów w kontaktach z urzędami (Urząd
Skarbowy, ZUS) lub kontrahentami. Problem ten dotyczy ok. 2,2 tys. przedsiębiorców, co stanowi
poniżej 0,1% wszystkich zarejestrowanych w CEIDG.

MPiT w pismach wysyłanych pocztą, ponownie zwraca się do przedsiębiorców zarejestrowanych
w CEIDG, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis, z prośbą o skorygowanie tej
sytuacji. Ministerstwo jednocześnie uprzedza, że w razie braku reakcji, wykreślone zostaną
„zdublowane” wpisy
, które nie zawierają danych takich, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD
działalności, adres do doręczeń (dane te wymienia art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 – 6 ustawy o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy). Co ważne,
jeśli w obu wpisach danego przedsiębiorcy brakuje wymienionych powyżej danych, konsekwencją
tego może być wykreślenie z CEIDG po 30 kwietnia 2019r. wszystkich jego wpisów.

Przedsiębiorca może sprawdzić, czy ma "zdublowane" (aktywne lub zawieszone) wpisy do CEIDG,
wpisując swoje dane do wyszukiwarki przedsiębiorców, która jest dostępna na stronie
www.firma.gov.pl.

Pełna treść komunikatu znajduje się w dokumentach poniżej.