Zabrze przestrzenią rozwoju

Troska o czyste powietrze

08.03.2019

Zabrze zostało sygnatariuszem porozumienia o współpracy na rzecz realizacji zintegrowanego systemu wsparcia programów ograniczenia niskiej emisji. Porozumienie zawarto z konsorcjum, którego liderem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a jednym z uczestników Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

 

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie została dziś podpisana umowa na realizację w projektu badawczo-rozwojowego "Zintegrowany system polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji – ZONE". Miasto Zabrze jest jedną z 9 gmin objętych tym pilotażowym programem, którego celem jest poprawa jakości powietrza. Celem jest współpraca w sferze pomiarów jakości powietrza, precyzyjnego określenia oddziaływania zanieczyszczeń na zdrowie mieszkańców oraz redukcja niskiej emisji. Ważnym elementem programu będzie inwentaryzacja źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych (zarówno jednorodzinnych jak też wielorodzinnych).