Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w sprawie sprawozdawczości finansowej NGO za rok 2018

08.03.2019

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie z pracownikami Urzędu Skarbowego w Zabrzu, na którym poruszane będą aktualne przepisy związane ze sprawozdawczością finansową oraz składaniem zeznań CIT-8 (czyli zeznań o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty).

Poruszone zostaną też kwestie związane z formą składania tych dokumentów w wersji elektronicznej, a spotkanie będzie bazować na wiedzy i doświadczeniu specjalistów z Urzędu Skarbowego.

Spotkanie odbędzie się 19 marca, o godz. 16.30, w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu przy ul. Brodzińskiego 4.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy proszą o delegowanie maksymalnie dwóch osób z każdego stowarzyszenia. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 marca (do godz. 14.00) drogą mailową: copzabrze@gmail.com lub telefonicznie: 32 271 04 74.