Uniwersytet Dziecięco – Młodzieżowy WST

05.03.2019

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oraz Miasto Zabrze uruchamiają w Zabrzu Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy WST. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny dla jego uczestników.

Uniwersytet będzie działać od marca 2019 do stycznia 2022.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być każde dziecko w wieku 7-17 lat mieszkające w Zabrzu i uczęszczające tu do szkoły oraz rodzice, którzy są chętni uczestniczyć w interesujących warsztatach i włączyć się w proces rozwoju kompetencji u ich dzieci.

W ramach Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego WST organizowane są zajęcia w różnych grupach wiekowych:
– Dla dzieci w wieku 7-10 lat i 11-14 lat przygotowano zajęcia artystyczne, komputerowe, robotykę, język angielski – każdy moduł trwa 30 godzin.
– Dla młodzieży 15-17 lat przygotowano zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, matematykę – – każdy moduł trwa 40 godzin.

Zajęcia skupiają się na rozwijaniu 3 rodzajów kompetencji: językowych, informatyczno-technicznych oraz osobistych. Będą się odbywać w budynku Wydziału WST w Zabrzu, przy ul. Park Hutniczy 3-5,
w soboty.

Ponadto, każdy z uczestników/ uczestniczek projektu wyjedzie na obóz językowo-sportowy w okresie wakacyjnym.

Obecnie trwa rekrutacja na I edycję zajęć – zgłoszenia przyjmowane są do 14 marca 2019.

Startujemy już 23 marca 2019 !

Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowych informacji lub chcą zgłosić udział dziecka podajemy dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Zabrzu – budynek przy ul. Powstańców Śląskich 5-7
II piętro, pok. 214 – Sekretariat Wydziału Realizacji Projektów
Telefon kontaktowy: 32 37 33 525
Adres email: sekretariat_wrp@um.zabrze.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, dla Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne na temat projektu dostępne są na stronie internetowej:
http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne-i-krajowe/uniwersytet-dziecieco-mlodziezowy-wst