Powołano Partnerstwo dla rozwoju Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego

05.03.2019

Dzisiaj w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi podpisane zostało porozumienie wielostronne w zakresie powołania Partnerstwa dla rozwoju Społecznego Ośrodka Readaptacyjnego pomiędzy partnerami wiodącymi: Fundacją Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundacją POMOST, a partnerami kluczowymi: Województwem Śląskim i Miastem Zabrze oraz partnerami wspierającymi.

Podpisy pod porozumieniem złożyli: prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, ks. prof. Stanisław Fela – pełnomocnik zarządu Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Edward Szeliga – prezes Zarządu Fundacji POMOST, Izabela Domogała – członek Zarządu Województwa oraz Michał Woś – członek Zarządu Województwa.

– Warto inwestować w ludzi, ktorzy w jakims momencie życia się pogubili – stwierdziła podczas spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – W Zabrzu podejmujemy wiele działań i inicjatyw ukierunkowanych na drugiego czlowieka i staramy się podejmować współpracę z tymi, którzy chcą pracować na rzecz innych.   

Dokument o współpracy podpisany został w ramach realizacji projektu pn. „Employment Bridge to the future” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4:3 Współpraca ponadnarodowa).

Społeczny Ośrodek Readaptacyjny działa przy Fundacji POMOST. Jego głównym celem jest wzmocnienie procesu readaptacji społeczno-zawodowej podopiecznych SOR oraz doskonalenie wiedzy i doświadczenia pracowników w zakresie profesjonalnych działań i udzielanej pomocy byłym więźniom i ich rodzinom. 

Strony podpisanego dzisiaj w Zabrzu porozumienia zadeklarowały m.in. wymianę wiedzy i doświadczenia oraz integrację na rzecz zwiększenia efektywności procesu readaptacji społecznej i zawodowej podopiecznych SOR.

– Jestem bardzo szczęśliwa i dumna, że jako Województwo Śląskie możemy uczestniczyć w tym wyjątkowym projekcie – stwierdziła podczas spotkania Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa. – Projekcie innowacyjnym, nowatorskim i jedynym w swoim rodzaju. To warte docenienia, że 70 procent tych, którzy trafiają dzisiaj pod skrzydła Fundacji POMOST wychodzi na prostą.   

W spotkaniu oprócz sygnatariuszy porozumienia udział wzięli m.in. Urszula Koszutska – radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Alina Nowak – radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Grzegorz Baranowski – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zabrzu – w tym m.in. Czesława Winecka – naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Jan Szulik – pełnomocnik prezydenta Zabrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, Fundacji POMOST, Miejskiej Policji w Zabrzu oraz Zakładu Karnego w Zabrzu.