"Zabrzańskie Ateny" wręczone

04.03.2019

2 marca w Hotelu Diament wręczono statuetki "Zabrzańska Atena". Wyróżnienia te, przyznawane przez prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik, otrzymują osoby i instytucje, których działalność przyczynia się do rozwoju miasta.

Statuetki – zaprojektowane przez prof. Krzysztofa Nitscha – przyznawane są od 2012 roku w dwóch kategoriach: Medycyna i Nauka oraz Gospodarka i Przedsiębiorczość. Odbierają je osoby, których zaangażowanie przyczynia się do wzmacniania potencjału Zabrza. W ten sposób władze miasta chcą podziękować za podejmowanie ambitnych wyzwań i realizowanie przedsięwzięć służących mieszkańcom.
W tym roku w kategorii Medycyna i Nauka wręczono dwie statuetki. Odebrali je prof. Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz prof. Maciej Misiołek, dziekan Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Z kolei w kategorii Gospodarka i Przedsiębiorczość wyróżniony został Bogdan Kmiecik, prezes NMC Polska. Podczas uroczystego wieczoru zaprezentowano dokonania laureatów. 

Prof. Krzysztof Wodarski, dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej:
Wydział ugruntowuje pozycję nowoczesnego ośrodka kształcenia studentów. Cieszy się renomą placówki efektywnie integrującej świat nauki oraz gospodarki. Obok działalności naukowej i dydaktycznej na najwyższym poziomie jest także miejscem ważnych wydarzeń w życiu społecznym miasta. Wydział – nagradzany w skali ogólnopolskiej – przyczynia się do rozsławiania dobrego imienia Zabrza jako prężnego ośrodka akademickiego. Warto wskazać na bogaty dorobek prof. Wodarskiego w zakresie m.in. zarządzania ryzykiem gospodarczym, restrukturyzacją przedsiębiorstw czy oceną efektywności ekonomicznej inwestycji , a także aktywności w Sekcji Organizacji i Ekonomiki Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN, Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Oddziału PAN w Katowicach oraz pracy na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolii.

Prof. Maciej Misiołek, dziekan Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego:
Wydział od lat kształci znakomitych lekarzy, którzy wpisali się w rozwój śląskiej, polskiej i europejskiej medycyny, przyczyniając się zarazem do tworzenia w mieście prężnie funkcjonującego ośrodka akademickiego. Kierunki rozwoju Zabrza wyznaczają m.in. nauka, medycyna i innowacje. W tej sferze wyjątkowe znaczenie ma Wydział Lekarski, który wciąż rozbudowuje infrastrukturę niezbędną do pomnażania wiedzy i umiejętności w najnowocześniejszych warunkach, czego najnowszym przykładem jest zabrzańskie Centrum Symulacji Medycznej.

Bogdan Kmiecik, prezes NMC Polska:
Specjalistyczna wiedza, wieloletnie doświadczenie, umiejętność rozpoznania sytuacji rynkowej i wdrażanie adekwatnych do niej rozwiązań technologicznych stanowią fundament sukcesu w wymiarze globalnym. Właściwe zarządzanie, śmiała polityka inwestycyjna i odpowiednie wykorzystanie konsekwencji postępu technologicznego pozwoliło NMC Polska na zdobycie i ugruntowanie pozycji lidera innowacyjnej gospodarki. Renoma przedsiębiorstwa przyczynia się jednocześnie do rozsławienia dobrego imienia Zabrza, jako miasta przyjaznego dla biznesu. Z kolei budzące uznanie osiągnięcia sportowe drużyny piłki ręcznej „NMC Górnik Zabrze” i wciąż rosnące zainteresowanie mieszkańców tą dyscypliną najlepiej świadczą o uczestnictwie firmy w życiu miasta i regionu.
 

Laureaci „Zabrzańskiej Ateny” w poprzednich latach:

2018 rok
– prof. Przemysław Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
– Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
– Firma VOIGT Sp. z o.o.
– Wojciech Dzwonkowski (Inter Ikea Centre Group Poland S.A.)

2017 rok
– Fortum S. A.
– Artifex Mundi
– prof. Marek Gzik, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej 

2016 rok
– Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A
– prof. Andrzej Karbownik, Politechnika Śląska

2015 rok
– Zarys International Sp. z o.o.
– Mostostal Zabrze S.A.
– prof. Jan Marciniak, Politechnika Śląska

2014 rok
– Hotele Diament S.A.
– prof. Bogusław Maciejewski
– Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu

2013 rok
– Kopex S.A.
– Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
– Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

2012 rok
– prof. Marian Zembala, Śląskie Centrum Chorób Serca
– Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
– Kompania Węglowa S.A.
– DB Schenker.