„Diament IChPW” dla Prezydent Zabrza

04.03.2019

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik otrzymała z rąk dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla Aleksandra Sobolewskiego „Diament IChPW” im. prof. Henryka Zielińskiego. Instytut docenia w ten sposób osoby zasłużone dla jego rozwoju.

 

Z uzasadnieniu Kapituły pracującej pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Warmuzińskiego czytamy:

„Z największym podziwem pragniemy się odnieść do osiągnięć Pani Prezydent w kierowaniu skomplikowanym mechanizmem jakim jest miasto. Różnorodność podejmowanych działań i skuteczność w ich realizacji prowadzi do rozwoju naszego miasta i instytucji działających na jego terenie. Pragniemy przekazać Pani Prezydent słowa podziękowania za konstruktywną współpracę z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla przy realizacji projektów badawczych i infrastrukturalnych, które wpływają pozytywnie na naszą „małą ojczyznę”.

Jest dla nas zaszczytem uhonorować Panią Prezydent nagrodą „Diament IChPW” za współdziałanie przy likwidacji niskiej emisji na terenie miasta oraz za stworzenie sprzyjających warunków umożliwiających rozwój infrastruktury naukowo-badawczej Instytutu, a tym samym otwarcie szerokiej perspektywy dla prowadzenia badań na najwyższym światowym poziomie”.