E-dowód – nowość w administracji

01.03.2019

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60) z dniem 4 marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów.

Co to jest e-dowód?

E- dowód to dokument posiadający warstwę graficzną i elektroniczną. Wygląd zewnętrzny będzie podobny do obecnych dowodów osobistych, wewnątrz będzie jednak znajdowała się warstwa elektroniczna, w której pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej.

Warstwa elektroniczna dowodu osobistego umożliwi:
• uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego,
• składanie podpisu osobistego,
• potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu (np. NFZ).

Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego:
Jeżeli posiadacz dotychczasowego dowodu osobistego będzie chciał posługiwać się dowodem z warstwą elektroniczną, będzie mógł go wymienić jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu, ale nie ma takiego obowiązku.

Podstawa prawna:
Ustawa o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 60).