Zabrze przestrzenią rozwoju

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

25.02.2019

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie nr 135/WKD/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 22.02.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.