Poznaliśmy „Profilaktyków Roku 2018”

25.02.2019

Dziś w Teatrze Nowym w Zabrzu rozstrzygnięto szóstą edycję konkursu „Profilaktyk Roku”. Statuetki wręczono w kategorii indywidualnej oraz zespołowej. Odebrali je Renata Aust oraz Zespół Programu Aktywności Lokalnej w Biskupicach. Uroczystość połączona była z 20-leciem działalności Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu oraz 25-leciem funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Podczas tego wydarzenia wiceprezydent Zabrza Krzysztof Lewandowski wspomniał o tym, jak tworzyły się struktury OPILU, który dziś stawiany są jako wzór. Przez dwie dekady funkcjonowania Ośrodek ukształtował markę instytucji kierującej się wrażliwością i otwartością na osoby potrzebujące wsparcia. Zaowocowało to wypracowaniem systemowych i skutecznych metod profilaktyki i przeciwdziałania wielu problemom społecznym. Z kolei dzięki zaangażowaniu i profesjonalnemu podejściu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zabrzanie potrzebujący wsparcia wygrywają walkę z własnymi słabościami. W imieniu prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik wiceprezydent przekazał okolicznościowe listy oraz kwiaty Małgorzacie Kowalcze, dyrektor OPILU w Zabrzu oraz Janowi Szulikowi, przewodniczącemu MKRPA w Zabrzu.

Następnie poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji tytułu „Profilaktyk Roku”. Ma on na celu uhonorowanie działań profilaktyczno-terapeutycznych, realizowanych na rzecz mieszkańców Zabrza zarówno przez konkretną osobę, jak i organizację. Statuetki zaprojektowane przez uczniów Liceum Plastycznego w Zabrzu otrzymali Renata Aust i Zespół Programu Aktywności Lokalnej w Biskupicach.

Renata Aust, jest jedną z inicjatorek i koordynatorek cyklu miejskich konferencji pod hasłem „Zagrożenia współczesnego świata dla Ciebie i Twojego dziecka” (odbyło się już 6 edycji, począwszy od 2013 r.). W roku szkolnym2014/2015 koordynator szkolny ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń. Od 2007 r. jest szkolnym koordynatorem ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Od 2008 r. jest jednym z realizatorów programu „Lepiej Razem Niż Osobno”. Od lat wspiera swoim doświadczeniem Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu w sprawach profilaktyki szkolnej. W latach 2014-2015 uzyskała certyfikat eksperta PAT na Miasto Zabrze, zorganizowała wyjazdy zabrzańskich gimnazjalistów na VI i VII Regionalny Przystanek PAT w Rudzie Śląskiej. Współorganizowała środowiskowy festyn pod hasłem: „Grajmy razem w jednej drużynie-moda na życie bez uzależnień”. O wyróżnienie wnioskował Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi.

Zespół Programu Aktywności Lokalnej w Biskupiach został wyróżniony za wspieranie oraz wzmacnianie osób, rodzin, grup i społeczności lokalnej, poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie poszczególnych członków społeczności lokalnej na rozwiązywanie problemów oraz rozwój. PAL jest organizatorem „Lokomotywy Rodzinnej”- projektu skierowanego do rodzin z terenu Biskupic. Celem działania jest integracja rodzin, pogłębienie więzi rodzinnych, profilaktyka. Organizuje także pikniki z okazji Dnia Sąsiada, spotkania międzypokoleniowe. Angażują mieszkańców Biskupic w kulturalno-sportowe wydarzenia.

W uroczystości udział wzięli również m.in. wiceprzewodniczący Rady Miasta Zabrze Krystian Jonecko, radne Sejmiku Województwa Śląskiego Alina Nowak i Urszula Koszutska, duchowni i przedstawiciele instytucji wspierających działania profilaktyczne zarówno w Zabrzu, jak też reprezentujący podobne ośrodki funkcjonujące w innych miastach.