Pakiet dla średnich miast

22.02.2019

W ramach Pakietu dla średnich miast Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcają Państwa do zainteresowania nowym konkursem – działanie 3.2.1 POIR "Badania na rynek". Dla przedsiębiorców ze średnich miast (oraz gmin sąsiadujących) dedykowana jest koperta 550 mln zł.

Konkurs dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) realizującym projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami. Minimalną wartość projektu (koszty kwalifikowalne) obniżono do 1 mln zł.

Konkurs został ogłoszony 20 lutego br., a nabór wniosków rozpocznie się 25 marca br. i będzie trwał do 8 maja br.

Regulamin konkursu oraz warunki wsparcia dostępne są pod linkiem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-321-badania-na-rynek-280424/

Zachęcamy do udziału!