Spotkanie biznesowe pt. „Zabrze Miastem Inwestycji”

21.02.2019

We wtorek 19.02.2019 r. na stadionie Arena Zabrze, z inicjatywy Prezydenta Miasta Zabrze Pani Małgorzaty Mańki-Szulik, odbyło się spotkanie biznesowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego
w Zabrzu oraz spółek miejskich, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu
i zabrzańscy przedsiębiorcy. Tematem przewodnim spotkania było „Zabrze Miastem Inwestycji”, podczas którego zostały zaprezentowane planowane
w Zabrzu na 2019 r. projekty i inwestycje.

Ponadto przedstawiciel Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej omówił nowe zasady udzielania pomocy publicznej dla nowych inwestorów w Strefie.

Spotkanie odbyło się zgodnie z zadaniem PR.2.2.2. „Organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów
i seminariów dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej”, wpisanym w Lokalny Plan Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Zabrze na lata 2016-2020.