Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechniania turystyki

18.02.2019

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie nr NR 122/WPTS/2019 prezydenta miasta Zabrze z 15 lutego br. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2019 roku