Dodatkowa podstawa prawna do wykreślenia podatnika z rejestru VAT

13.02.2019

Od 2 stycznia 2019 r. rozszerzony został katalog przypadków kiedy naczelnik urzędu skarbowego nie wpisuje podmiotu jako podatnika VAT albo z urzędu usuwa go z rejestru.

Zgodnie z dodanymi od 2 stycznia 2019 r. przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, naczelnik urzędu skarbowego:

– nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli wobec tego podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (art. 96 ust. 4a pkt 6 ustawy o VAT),

– wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli wobec tego podatnika sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej (art. 96 ust. 9 pkt 6 ustawy o VAT).

Warto przypomnieć, iż zakaz prowadzenia działalności gospodarczej to środek karny orzekany przez sąd przy stosowaniu przepisów: Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego. Nadto o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej może orzec sąd upadłościowy na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe.