Określenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego

05.02.2019

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie Nr 64/WO2019 Prezydenta Miasta Zabrze sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do oddziału dwujęzycznego klasy siódmej w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, prowadzonej przez Miasto Zabrze

Pełna treść zarządzenia w załączniku: