Kolejna "Zielona Pracownia" w Zabrzu

05.02.2019

W Szkole Podstawowej nr 38 w Zabrzu oddano dziś do użytku kolejną "Zieloną Pracownię". Sala powstała ze środków Miasta Zabrze oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Zielona Pracownia” w Szkole Podstawowej nr 38 nosi nazwę „Otwarte Okno”. To pracownia dydaktyczno-wychowawcza do zajęć z przyrody, biologii, geografii oraz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania przyrodnicze uczniów. Tematem przewodnim jest powietrze. Uczestnicząca w spotkaniu prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podkreśliła, że ta pracownia z pewnością będzie służyła uczniom w poznawaniu otaczającego świata. Łączny koszt to 34 446,12 zł.