Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego

31.01.2019

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie nr 58/ZPS/2019 prezydenta miasta Zabrze z 30 stycznia br. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Zabrza z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku w ramach II celu operacyjnego „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi".

W załączeniu pełna treść zarządzenia.