"Ekoeksperyment" w Liceum Ogólnokształcącym nr 1

31.01.2019

Dzisiaj w naszym mieście otwarto kolejną „Zieloną Pracownię”. Tym razem w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 mieszczącym się przy ul. Wolności 323.

Powstała dzięki pozyskaniu przez Urząd Miejski w Zabrzu wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także środkom przekazanym na ten cel przez Radę Rodziców.

Otwarta dzisiaj pracownia wyposażona została w nową instalację elektryczną oraz energooszczędne lampy. Wymieniono tutaj także podłogi, wyremontowano ściany oraz sufit. Odrestaurowano zabytkowe meble, zakupiono wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do przeprowadzania badań, a także nowe meble dla uczniów. W „Zielonej pracowni” została również zaprojektowana specjalna żywa ściana zieleni, która zadba o dobrą jakość powietrza w sali.

W dzisiejszej uroczystości udział wzięli przedstawiciele zabrzańskiego samorządu na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik, grono pedagogiczne oraz uczniowie i ich rodzice.

Koszt stworzenia "Zielonej Pracowni" wyniósł 80 tys. zł. Wysokość dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach to 36 tys. zł.