V sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

29.01.2019

4 lutego, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się V sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 15.00. Radnym zostanie przedłożonych osiem projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2019 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048,
3) zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Miasta Zabrze w ramach repatriacji,
4) przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Zabrze na lata 2019-2022”,
5) wyrażenia zamiaru przekształcenia oddziału sportowego w publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu, ul. Gdańska 10 w oddział ogólnodostępny,
6) zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 w Zabrzu, ul. Gwarecka 15 od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018/2019,
7) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu na zachód od Al. Wojciecha Korfantego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze,
8) Statutu Miasta Zabrze.