Bezpieczny pieszy

29.01.2019

Miasto Zabrze włączyło się do akcji profilaktycznej zorganizowanej przez Radio Piekary i Komendę Miejską Policji w Zabrzu. Celem jest troska o bezpieczeńśtwo pieszych. Akcja zorganizowana jest w rejonie Placu Teatralnego.

 

Inicjatywa ma na celu sprawdzenie zachowania uczestników ruchu drogowego w rejonach przejść dla pieszych. Dziś funkcjonariusze policji dziękują kierowcom za zachowanie czujności w rejonie przejścia dla pieszych. Z kolei wolonatriusze rozdają gadżety przygotowane przez organizatorów. Inicjatywę wspiera CH Platan. 

Poprzez wspieranie tego typu inicjatyw chcemy promować bezpieczeństwo na drogach. Bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak też pieszych – skomentowała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.