Ważne dla pacjentów

25.01.2019

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w związku z budową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, od 28 stycznia br. od godz. 8:00 do odwołania wstrzymane zostają przyjęcia pacjentów wymagających udzielenia świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych. Świadczenia zdrowotne w stanach nagłych będą udzielane przez okoliczne szpitale na terenie Zabrza, Gliwic oraz Bytomia:1. Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach przy ulicy Zygmunta Starego 20 lub przy ulicy Kościuszki 29 (szczególnie preferowany w przypadkach chirurgii i ortopedii)

2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko ŚUM w Katowicach przy ulicy 3-go Maja 13-15 w Zabrzu,

3. Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 10,

4. Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu przy ulicy Stefana Batorego 15.

Bez zmian funkcjonuje Izba Przyjęć Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego w Zabrzu (ul. Zamkowa 4), która w pełnym zakresie udziela świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii. Wszelkie informacje dotyczące Izby Przyjęć będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Szpitala Miejskiego w Zabrzu (www.szpitalzabrze.pl) oraz na profilu szpitala w serwisie Facebook (facebook.com/szpitalzabrze).